Behandeling

HTDM

Sinds 2019 is Claudia Klatt betrokken als psycholoog bij de hoog technologisch draagmoederschap trajecten van Nij Geertgen. Bij hoogtechnologisch draagmoederschap zijn 2 of 3 partijen betrokken. Altijd wensouders en een draagmoeder en vaak ook een eiceldonor.

HTDM

Verloop van het traject

In alle HTDM trajecten van Nij Geertgen zijn gesprekken met een BIG geregistreerd psycholoog opgenomen. Het doel van de gesprekken is om de kans op onvrede en vervelende of pijnlijke situaties achteraf zo veel mogelijk te voorkomen. We willen voorkomen dat iemand schade oploopt door deelname aan dit traject. In het psychologische deel doen we dit door met alle betrokkenen stil te staan bij hun rol in dit traject, hoe zij tot de beslissing zijn gekomen om hieraan deel te nemen, hoe zij dit beleven, wat zij verwachten en hoe de communicatie verloopt met de andere betrokkenen in dit traject.

De wachttijd voor gesprekken in het kader van HTDM is tussen de 4 en 10 weken. Kosten voor de gesprekken bedragen €100,- per 3 kwartier gesprekstijd (dit is inclusief de verslaglegging en terugkoppeling naar Nij Geertgen). De meeste gesprekken duren 1 ½ uur. Deze activiteiten zijn niet BTW belast.