Psychologische screening bij HTDM-trajecten

Claudia Klatt is als onafhankelijk psycholoog betrokken bij Hoogtechnologisch Draagmoederschap (HTDM)-trajecten van vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen. In het kader van de psychologische screening voert Claudia gesprekken met de betrokken partijen: wensouders, eiceldonor (en partner) en draagmoeder (en partner). De gesprekken vinden plaats bij ZED of via ZOOM.

Aanmelden?
Stuur een e-mail naar claudia@zed.amsterdam of bel 06 281 218 85.
Op dit moment is er een wachttijd van 4 tot 10 weken.

Meer informatie over de psychologische screening:

Lees meer

Waarom een psychologische screening?

Het HTDM-traject heeft impact op alle  betrokken partijen. Door dit onder begeleiding van een psycholoog te bespreken willen we voorkomen dat er (psychische) schade ontstaat door deelname aan het traject.

Gesprekken en verslaglegging

De psychologische screening bestaat uit 5 gesprekken. We starten met een gesprek met de wensouders. Eiceldonor (en partner) en draagmoeder (en partner) hebben ieder twee gesprekken met Claudia: 1x individueel en 1x met de wensouders samen.

Claudia koppelt de van de bevindingen schriftelijk en mondeling terug aan Nij Geertgen. Alle partijen kunnen de gespreksverslagen inzien (en downloaden) in een persoonlijk cliëntenportaal. Dit geldt alleen voor de gesprekken waar je zelf bij aanwezig was.

Motivatie:
  • Hoe is het contact tussen wensouders, eiceldonor en draagmoeder ontstaan?
  • Wat jullie drijfveer voor deelname aan het traject?
Onderling contact:
  • Hebben jullie concrete afspraken met elkaar gemaakt?
  • Hoe verwachten jullie om te gaan met eventuele tegenslagen en problemen?
Persoonlijke situatie:
  • Hoe ziet jullie gezinssituatie er uit?
  • Hoe jullie sociale netwerk er uit?
  • Ervaren jullie steun vanuit de omgeving?
Verwachtingen:
  • Hoe zien jullie de relatie met het toekomstige kind?

Kosten

Na het laatste gesprek ontvangen de wensouders een factuur voor de afspraakkosten. De kosten zijn voor alle gesprekken inclusief verslaglegging en zijn vrijgesteld van BTW. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Tabel: overzicht gesprekken en kosten 

WO = Wensouder ED = Eiceldonor DM = Draagmoeder