ZED Documenten

Vergoedingen

Ongecontracteerd werken

Op dit moment heb we bij ZED geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars voor 2023.

Kosten

Een behandeling bij een ongecontracteerde zorgverlener betekent dat je zelf kunt kiezen bij wie je in behandeling wilt. Het betekent ook dat samen de vrijheid hebben om je behandeling vorm te geven op een manier die het beste past bij jou en jouw klachten. Het betekent echter ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van de kosten van je behandeling. Na ieder gesprek of eens per maand ontvang je een factuur. Deze kun je indienen bij je zorgverzekeraar en zij zullen een deel daarvan aan je vergoeden. Jij moet zelf de rekening aan ZED betalen.  

Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is waar je aan toe bent, hebben we ervoor gekozen om per gesprek een eigen bijdrage te vragen van €20,-. Onafhankelijk van de duur van het gesprek. Dit geldt niet voor cliënten die een zuivere restitutiepolis hebben. Bij die verzekering wordt namelijk 100% van de kosten van ongecontracteerde zorg vergoed en vragen we je natuurlijk geen eigen bijdrage. 

Als je niet zeker weet wat voor soort verzekering je hebt kunnen we dat in het eerste gesprek samen met je uitzoeken. Op die manier weet je vroegtijdig waar je aan toe bent. 

Voor 2023 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- (of meer, als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van je zorgkosten zelf moet betalen. Dit eigen risico wordt aan het begin van het kalenderjaar verrekend.  

‘Anonieme’ behandeling

Er kunnen redenen zijn waarom je niet wilt dat je gegevens bij je ziektekostenverzekeraar bekend zijn. In dat geval kun je ook zelf je behandeling betalen. Wij rekenen hiervoor 80% van de maximale tarieven die door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteiten) zijn vastgesteld. Ook hiervoor geldt dat we je in een eerste kennismakingsgesprek meer kunnen vertellen over de precieze bedragen. 

Afzeggen van een afspraak

Als je niet op je afspraak kunt komen horen we dat graag zo snel mogelijk van je. Je kunt je behandelaar een mail sturen of een appje. Als je je afspraak (meer dan) 24 uur van tevoren afzegt brengen we geen kosten in rekening. Als je je afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of in het geval je niet op je afspraak verschijnt, dan brengen we een deel van het consult bij je in rekening (€50,-). Dit bedrag kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Kosten HTDM

De HTDM-trajecten vallen onder onverzekerde zorg. Je kunt deze gesprekken dus niet declareren bij je zorgverzekeraar, maar je moet ze volledig zelf betalen. Het tarief dat we hiervoor hanteren bedraagt €100,- per 45 minuten gesprekstijd. Deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW.

Kosten supervisie

Voor supervisie hanteren we een tarief van €100,- (vrijgesteld van BTW) per 45 minuten.