ZED Documenten

Verwijsbrieven

De meeste mensen worden verwezen door hun huisarts. Maar ook een medisch specialist, een bedrijfsarts of een regiebehandelaar bij een andere instelling of organisatie kan verwijzen naar ZED. De verwijzer moet een verwijsbrief opstellen. Een geldige verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De verwijsdatum moet voor of op de datum van intake liggen, maar mag niet meer dan 9 maanden daarvoor liggen.
  • Er moet vermeld worden of wordt verwezen naar Generalistische Basis GGZ (voor lichte tot matige problematiek) of naar Gespecialiseerde GGZ (voor meer complexe aandoeningen of hoog risico).
  • De verwijzer moet benoemen dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis.


Naast deze onderdelen moet de brief de volgende informatie bevatten:

  • Gegevens van de verwijzer (naam, adresgegevens en AGB code)
  • Gegevens over de te verwijzen client (BSN-nummer, naam, adres, geboortedatum, contactgegevens)
  • Er moet worden verwezen naar ZED. 


Bij voorkeur bevat de brief ook nog informatie over:

  • De klachten en het beloop hiervan. 
  • Of iemand al eerder in behandeling is geweest
  • Relevante somatiek en medicatie. 

De meeste huisartsen hanteren een standaard verwijsbrief, waar bovenstaande allemaal op staan vermeld.