ZED Documenten

Klachten afhandeling

Het belang

Inzet en betrokkenheid is van waar uit we bij ZED te werk gaan. Desondanks kan het voorkomen dat er dingen niet lopen zoals gewenst. Je kan er zelfs zodanig ontevreden over zijn geraakt dat je er over wil praten, je ontevredenheid kenbaar wil maken. Dat mag, en graag zelfs! We kijken dan graag naar oplossingen en verbeteringen.

Mocht het niet zijn gelukt om er met je behandelaar uit te komen, dan adviseren wij een mail te sturen naar info@zed.amsterdam met daarin de klacht beschreven. Dit beschouwen wij als een officiële klacht en zullen er als organisatie ook zodanig gehoor aan geven. Je hebt ook de mogelijkheid om je te wenden tot de Klachten- en Geschillencommissie genaamd De Geschillencommissie Zorg

Het belang van een goede regeling rondom de klachten afhandeling wordt ondersteund, zelfs opgelegd vanuit de overheid. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft namelijk voor dat  zorgaanbieders die zorg verlenen vanuit de zorgverzekeringswet een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en een geschillenregeling moet hebben.